• Nuovo calendario riaperture: coprifuoco dal 19 maggio spostato alle ore 23:00

  Martedì 18 Maggio 2021 08:34
 • Coronavirus: a Grumo Appula 16 nuovi positivi nella settimana, già vaccinati entrambe le dosi 1.421 (12%) e solo 1^ dose 3.934 (33%)

  Venerdì 14 Maggio 2021 18:17
 • Coronavirus, Binetto: salgono a 15 i positivi; 665 hanno ricevuto la prima dose del vaccino (agg.14/05/2021)

  Venerdì 14 Maggio 2021 18:02
 • Grumo Appula: rottura condotta AQP, interruzione acqua nella mattinata di venerdì 14 maggio 2021

  Venerdì 14 Maggio 2021 07:02
 • Binetto: bonifica e messa in sicurezza permanente della ex discarica comunale in località Pezze di Campo

  Giovedì 13 Maggio 2021 15:08
 • Vaccini Covid19: prenotazioni per le persone nate prima del 31 dicembre 1981

  Giovedì 13 Maggio 2021 14:54

ALTRE NOTIZIE:     Binetto      Bitetto      Modugno      Toritto

Segui Redazione Online Network su Facebook


Autocarrozzeria-Palmadessa

Cell: 324.5986467

Autocarrozzeria Palmadessa

RACCOLTA DIFFERENZIATA

G R U M O  A P P U L A

(esposizione mastelli tra le 5:00
e le 8:00)
Differenziata Grumo Appula

B I N E T T O

(esposizione mastelli tra le 19:00
e le 23:00)

IN VIGORE DAL 30/10/2016

Autocarrozzeria Palmadessa

RIFIUTI INGOMBRANTI
CHIAMARE:
GRUMO A. 800.036.459
BINETTO
800.999.531

Binettonline.it

Farmacie Grumo App.

REALIZZAZIONE SITI WEB

Vai su WebInvent

Condividi questa pagina con i tuoi amici

 

SOPRANNOMI PER OGNI COGNOME

Scritto da Mimmo Savino    Mercoledì 27 Ottobre 2010 10:46

                             
 UN cognome  e vari  agnomi 

COGNOME- Abbatescianna.------ Agnome,---Gelestrèjne

 

   “             “   Abbinante.------------“        “   ---- U BARAJSE  

 

   “             “    ABBONANTE.------“       “ ------LA Treggianàjse

   “             “    Acquafredda     -------“      “--- U Chetarriste Vetendàjse

   “             “    AFIF Abdellah ------- “      “ --  IL Marocchino

   “             “    ALBERGA,------------“      “ --  Felmenànde- u Palàjse

   “             “    Allegrini    --------------“     “  -- U Chèpe Uàrdie

   “             “    ADESSO ----------------“     “ --  Dio grazzie

   “             “   AMATULLI -------------“     “—U Maccarnele, U Jòdece,

                                     U Ghèjse, La Uàrdia sfallèute, Pescelìcchje, U Strùnze

  “              “    AMBROSIO ------------“      “  U Napeletène

  “              “   AMENO ------------------“      “    Andriène

 

  “              “ Amendola ------------------“     “ Cudde du muèje u napeletène  

 

  “              “  ANCONA -----------------“      “  Zazùmme

  “              “ ANGILECCHIA-----------“       “  La casanàjse

  “              “ ANTILOPE -----------------“       “ U scorciaciùcce

  “              “ ANTONACCI--------------- “      “  La pechìcchiere, Uàrefece     ,   Trabbacche

              “    ANTONELLI----------------“     U derètte,Cettùdde,Andenìdde,

                     Morùcce u fernèle,Miùscke,Andràje brèune, Beccotte,La bbèlla ròse, Cendràune, La ggiòstre

 “             “   ANTONINO------------------“       “ Lùige di mattèune

 “             “ARMIENTI --------------------“        “ U casanàjse Felicètte

 “             “ AVITTO   ----------------------“        “ U palàjse

 “             “ BACELLIERE-----------------“        “  Mbangelljire

 “             “  BALENZANO-----------------“        “ La societè,Paparòsse

 “             “  BALZANO---------------------“         “ Pisciagnòere, Mechèle Balzene

 

 “              “ BASILE  -----------------------“           “ U BBàsse  

 

 “              “ BAVARO-----------------------“ U tammurr, u varevìre

 “              “ Bell’Occhio---------------------“  U gravenàjse

 “              “ BENVENUTO------------------“ Cudde du alberghe, u pelàune

 “              “ BINETTI-------------------------“ Lìmie, Mest’jàcque,

 

u pagghjèuse                                  

 

“               “  BITRITTO-------------------------U vetendàjse

“            “  BIZZOCO……………….” LA maestra Bizzoco,u giàrdenìre,

u sarte,u ferrovjire, Gregòrie pasciùrsce

“            “   BOVE-------------------------“ Aràsm’ù varevjire

 “            “   BOZZI------------------------“ La majèstra crapère, u venettàjse

 “            “   BRACCIODIETA-----------“  U-armendere

 “            “    Brizzi--------------------------“   u ferrovjire

 “            “    BRUNO-----------------------“ U casanàjse u parrucchjire

 “            “    BUONVISO-------------------“ U zùppe de Buomvjise

 

 “            “    BURDI--------------------------“ Ze Mechèle, Chèepe de pèete   

 

 “            “    CACCIOPOLI------------------“  Scarcciòffe

 “            “    CAFARO------------------------“ La figghje de mestropjite

 “            “     CAIANO------------------------“  U stagnere

  “           “    CALVANO----------------------“ Cudde di bbòembe

 

  “           “     CAMASTRA--------------------“ Cecchjidde, u dazzjire    

 

 “            “    CAMPANALE-------------------“  La salvèdde

 “            “     CAMPANELLI------------------“ U querjicchje, la querècchje,

Petrùcce du macìdde,U prevete cambanìdde, u quàire,Ròcche de ddèje,

U Jò, Rotèlle, U sandereme, la tràcchère, u poète,u golòse, u peddàune,

u mèule màsque,u quàsìre, u nghiàppachène

 “              “   CAPUTO--------------------------“ Penduèle, precùche

 “              “    CARECCIA-----------------------“ Pezzecatèdde, u vacchere,

 nascònne

 

 “              “    Caròne------------------------------“ U-aldàmurene u dazjire 

 

 “              “     CASALINO-----------------------“ Mangiacèrre, Ciccepàule,

 u ghèzze, u tendòere, u mùsce, u mescètte

 “               “    CASCIONE -----------------------“ Casciàune, barràcche

 “               “    CASSANO ------------------------“ La porcèlle

 “               “     CASTELLANETA----------------“ U farmacìste

 “               “      CASTORO ------------------------“ Uèlettrecjiste,

u giornaliste, barattjire, sandarèdde

 “               “      CASTRO----------------------------“  U majèstre

 “               “       CATALDO-------------------------“ U treggiànajse, Snupj

 “               “      CAVALLUZZI----------------------“ Cambena grànne,

la strjisce,cavatìdde,curva strètte,la tavanèdde,chezzeuìcchje,andenèdde,

 la bbòebbe

 “               “        CEA----------------------------“-Fazzechèjne,frangeschèlle ,

Larjinze Cèe, Ngastjidde, U rùsse,strasceddàune,Fabbiùcce, u cerajùle,

zappòdde, ghiàcaune,vetùcce u pestjire, u felòsefe

 “                 “    CENA----------------------------“ U maresciàlle Cène

 “               “    CENTRONE-------------------- “ U fascjiste, Cendràune,

Beccòtte,cendrùdde, u Crjiste,u passarjidde,piscia tatà

 “               “     CHIECO-------------------------“ U palàjse

 “               “     CHIMIENTI---------------------“ U sandrecandràjse

 “               “      CHIRICO------------------------“ Uacceprèvete Chireche

 “               “      CIANCIO ------------------------“ Peppjine ciànce

 “               “      CIANCIOTTA------------------“ Ciàkka ciakka, la vammère

 “               “      CIPRIANI -----------------------“ U varevjire baràjse

 “               “      CIVITANO ----------------------“ Quìll’è quìlle, u pecàune,

 Cappùcce

 

“               “        COCI -----------------------------“ Sangelumjitte              

 

“               “        COLANTUONO------------------Uavvechète, la tròzzue

“               “        COLASUONNO------------------“ Chievètte,mòer’vècchje,

chèpe lìsce, u baràune, la tabbèlle, u scìtte, momirùmbe,canestrìdde

“               “         COLAVITO-----------------------“ Giulie u sàrte, cipone.

u sòreche, renefrjidde, u pessùele, càzze de pùerche, la pestòele di carbenjire,gazzòese, polechè, la gaddèjne

“               “         COLONNA-----------------------“  U fiòrjiste

“               “          COSCIA--------------------------“ U Dendiste, fecàzze,

4 cavàdde, u mbèjse, u pòpele, bacchètta d’òere

“                “          COVELLI------------------------“ U scàrpere, bellònie

“                “           CRISOSTOMO-----------------“ U  carbenjire

“                “           CROCITTO----------------------“ I frabbecatèure

“                “            CUZZI----------------------------“ Remestìzzie

 

“                “            DADDABBO---------------------“ Strefenùcce, i pastere

“                “            DAIELLO-------------------------“ U Vigele sanetàrie

“                “             DALESSANDRO ---------------“ U mideche, lestènge

“                “             DAMATO----------------------“ U prefessòere Damete

U prèvete Damete, Saiètte, Vetùcce u …………

“                “             D’ANGELO--------------------“ Pondine, falìcchje

“                “             D’ARMIENTO-----------------“ Pegnatìdde,fenèele,

la mòerte, tavetìdde

“                “              D’ELIA-------------------------“ U sceròcche, pallòene,

Ciccile dalèje, felmenànde

“                “              DANIELLO-------------------“ Anìlle,voldafèmmene

“                “           DERASMO-----------------------“ La caccà, la pèzze,

vracchesciànne, u sagrastène, uavvechète di chenìgghje,la pezz’à ppèzze,

gambàcie, trèsciùmme

“                “           DANISI---------------------------“ Scàrpàune, la pecòzze,

barrùffe, spenìdde

“                “           DE BELLIS--------------------“ U callarère,nùmere jèune

“                “           DE CEGLIE--------------------“ Chiarinèlle,spacòene

 

“                “           DE CHIARA-----------------“ La galline, u surde mbèjse  

 

“                “           DE CICCO--------------------“ La vammere, u tarandèine

“                “           DE GIOSA-------------------- “ U procamùerte

“                “           DE LILLA ---------------------“  Acchialìdde, i gi gì

“                “           DE MAURO--------------------“ Calùnnie, robabbèlle,

zighibà, uavvechète de jind’è pertònere

“                “            DE PAOLA---------------“   prèvete du pàrcke,u pàcce ,

lanardìdde, polìne, ceccellàune, jàmma jàmma, la scàresce, u percacciùle,

Do tèrze, la pastàure

“                “             DE PASQUALE------------“  Tutùcce

 

“                 “             DE SANTIS ---------“ Meste colètte la uàrdia notturne  

 

“                 “             DENINNO------------“ Mèste mattèe

“                 “              DI GIOGIO---------“ Uàcèite,manètte,stasùdde,zazà,

u sinneche de Mentevèrde

“                  “             DI GIULIO-----------“ Checòzze,u ndevenatàure

“                  “              DI GRUMO----------“  Geuànne du tammùrre

“                  “              DI MAGGIO----------“ Breva vetùcce, namesòene,

 

la mardèdde, u prèvete Di Maggie, u zùppe de Giannangeue,pènecutte

“                   “                 DI GIROLAMO----“ Matalène de gelàrde

“                    “                 DI  PASQUA -------“ Peciònne,sèel’ndàvue

“                    “                 DI  PILATO----------“ Anjille

“                    “                 DI  RELLA-----------“ U refestèjne,pegnète

“                    “                 DI SANTO -----------“ L’uv’accòerne

“                    “                 DIOLAIUTO---------   Biaggjine

“                    “                 DRAGONE -----------“ Bravètte, badòglie,

bravettùdde,togliàtte

“                     “                D’ONGHIA------------“   Bacònghe

“                     “                DEVITO FRANCESCO” U furjire, u zzàsse

 

                

 

 

“                      “               ERRICO ------------“Pannètte,cecerètte,u pestjire  

 

Nzàpenèisce,màngia mennòsce, u bersagljire,u carnaràle,la pezzènde

“                     “               FANELLI-----------“ U gàtte,la gàtte, u gattùdde,

u gattùdde de trè mèjse,mastrjille,zecuìdde,pèppe rùsse,u baròene scème,

u gattàune,spenjidde

“                     “               FASCILLA-----------“      Fascjidde

“                     “               FATTIZZI------------“  Veteccjille.vetùcce tu siste

di marionètte,tepperùsse, u zùppe de tepperùsse

“                     “               FAZIO ----------------“ U cegnèle, la palàjse

 

“                     “               FERRANTE-----------“ U Sòreche                  

 

“                     “               FIORE------------------“ Ze cìcce u sàrte,marèine de fiòre, u lattere, sandùdde

“                     “                FIORILLO ------------“ Mèste luìge, Rè luige

“                     “                GAGLIARDI----------“ U Sòreche

“                     “                 GALENA -------------“ Fercèjne, u stagnère,

trendatràje

“                     “                  GALTIERI ------------“ Don nataljine

“                     “                  GARGANO ----------“  Uàrefece, u scarpere

“                     “                  GRATTAGRISA-----“ U Mideche grattagrèjse

“                     “                  GENTILE -----------“U Banghjire, u ferrovjire,

gendèile de l’acquedòtte, gendèile u chèepe uàrdie

 

“                     “                   GIAMPIETRO--------“ U-ardianìcchje 

 

 

“                     “                   GIANCASPRO----“ Sciàngammòerte, Dionìge  

 

“                     “                   GIANNINI ---------“ Don raffaèle,tassjidde,

ngaràue, trainìdde

“                     “                    GIOIA -------------“ Pasquel’ù mùzze, i ferrère,

 

giachemàune, mest’iàckue, u prevete scketàzze

 

“                     “                     GIOVANNIELLO----“ U scorciaciùcce

“                     “                     GISMONDI -----------“ Cudde du muèine

“                     “                      GISONDA ------------“ Cicce di fèmmene,

U busciàrde, u zighjisce,vòlda fèmmene, la nenna mì, pestrigghje,

la vammarèdde, la moneca fescèute

“                     “                       GIULIANI -------------“ Reccottèlle

“                     “                       GIUSTINO ------------“ U casanàjse

“                     “                       GRANDE ----------“ Diopòelde u rettrattiste

“                     “                        GRISANTI -------- “ U sàerte, pezzettjine

“                     “                        GUIDA -------------“ Trabbàcche

 

“                     “                        IACOBBELIS -------“ Ròcco bbèlle,

u calarere, u-àldamùrene, benedìtte de la farèine, u palàjse, u vettère,

la chenègghjà prène, l’ùcchie du gùscie

“                       “                     Jacovelli -------------“ Terdìcchjue, u nasàune

nzaccasànde, vetenecòele du chemmèune, tassjidde,canèele de zìnghe,

felmenànde, cappellètte, venginze nzaccaghiachèune

“                      “                       JACOVONE--------“ Mènza lèir’è nu sòelde

 

 

 

“                       “                       LACALAMITA-----“Cesàrjine,Zì chèlìne

“                       “                       LAMANNA ---------“U zùppe de Lamànne, u bidèlle du bànghe de Napèle,u scèjàise

“                       “                       LAMARUGGINE ---“ U pèsce ncarròzze

“                       “                       LAVACCA -----------“ U mèute, u sùerde de lavàcche

“                       “                       LAVECCHIA ---------“ U Venettàjse

“                       “                       LEFEMMINE -------Orònze du muèine

“                       “                       LELLA ---------------“ U checcarjidde, checòzze, i-àldamurene, catepèppe, pipàn

 

“                       “                       LIMITONE --------“ U vacchèere, u bbrùtte 

 

“                       “                       LIONETTI ---------“ U casanàjse

“                       “                       LO Ré----------------“ La copratjive, u rè

“                       “                       LORUSSO ----------“ U stagnèere,tendìnue,

 

ariònne,la ròsse, nicòele pàste,Sànde Ròcche abbresciète  

 

“                       “                       LOCORRIERE ---“ U figghje du segnerine,

felmenànde, u chèrrjire, u cazzapète

“                        “                      LOPANE ----------“ La casanàjse

“                        “                      LOSACCO-------“ U maresciàlle,petrosine

“                        “                      LOZITO---------“ Chetterjidde, pecherjidde

u pecheràune, negghjùle           LUCATUORTO—“ U dìscete,U-àrefece

 

u propriètàrie, u pendenjire                                                                                         

 

                                                  LOVERGINE ------“ Sepparòcche

“                         “                     LUPIS ---------------“ U-àvvechete

 

“                         “                     MACCHIA ---------“ U trettàjse

“                         “                     MANCINI-----------U parrucchjire baràjse

“                         “                     MANGINELLI-“  Sciaravàlle,u marmjiste,

u ballànde, fògghja dòelge, dènde amère, u mangenjidde

“                         “                     MANZARI----------“   Manzère

“                         “                     MARTOSCIA ------“ U-armendere

 

“                         “                     MASSARELLI------“  U uìue“                         “              

 

“                           “           MASTRANGELO –“ Zappòdde,u venettàjse

Iàngiue de venètte

“                            “          MASTRONARDI –“  Leciène

“                            “          MASTROSERIO----“ Cannàile,mest’sèrie,

pegnatjidde

“                            “          MASTROVITI--------“ U mideche, frèscke

“                            “          MAZZEO --------------“ U pettnachèpe

“                            “          MELE ------------------“ U marenèse, u vastèse,

sangelumjitte

“                            “          MERCURIO -----------“ Nzerràgghje,patàcche,

u prèvete Mercùrie, cartòene vècchje, carleccjidde

“                            “          MESCHISI ------------“ La uàrdia nottùerne

u seceliène

“                            “          MICHELUCCI-“ La schecchjètàure,u schìcckie

“                            “          MIANO----------“   Pegnète

“                            “          MIGLIORINO-----Felèisce di mobele, u vettère

“                            “          MILILLO----------“ U palàjse du panefìcie

 

“                            “          MISCIAGNA----“ Ciallèdde,babbòene,renzòele 

 

cùdde di frìttue

 

“                            “        MITAROTONDA-“ Malìzie, petrezzjille,u zèngre   

 

ròcche de scjippe,carevùtte, canzerròtte

“                            “         MOLFETTA -------“ U gnì gnì

“                            “         MORETTI ----------“    Morètte

“                            “         MUSCATELLI------“   Mesckuàtjidde

“                            “         NITTI -----------------“ Veglièjne, u uàrdia sèle

“                            “         NOTARANGELO ---“  Giannètte

“                            “         NUZZI----------------- u Veccjire

 

“                            “         PALLADINO------- U perceddùzze,serrèndèjne,

mochjòve, u dendjiste, la galètta serrète,mechèle de lùgghje, mecèlle

“                            “         PALMADESSA--------“ La cciòsse, checòzze

“                            “         PALUMBO -------------“ Momaccjigghe,bottiglie

u sciùmme, carrètte,u befèrre, madònna maje,la trègghje,terdìcchjue,

chèpe ljisce, l’ària bbrùtte

“                             “         PANZARINO--------“ Parcketìdde,scettavelène,

mechèle di scòele,sckepètte,mròsche,galètte,uassessòere ngalzenjitte,

zze pjite Panzarèjne,stàngaune,u palùmme de tatà, racceppùdde

“                              “         PAPEO----------------“ Trendadèue

“                            “             PARADISO-----------“ U chèpe cabìne

“                            “              PASCAZIO ----------“ U Medegnàjse

“                            “              PAVONE -------------“ La trè mmàrce

“                            “              PATINO ---------------“ Mani pulite

 

“                            “              PATRONO ----“ Mangia salzìzze, scòrzoene 

 

“                            “              PECORARO ---------“ Uàrefece

“                            “              PERAGINE-------“ Chiàzze ppjizze,u ciaràlle,

u merdjille,salvatàure u rùsse, sènza chèule, la mendagnòele, mìngh’ù bbàsce,checchjère d’argjinde, ndrecedènde

“                            “              PETRUZZI ------------“ U Ferrovjire

 

“                            “              PICCININI , La vammere la chelòere de lègne                  

 

“                            “              PINO --------------“  Struppjine

“                            “              POSA --------------“ U scettabbànne

“                            “              PRIORE --------“  U sagrastene du chemènde

“                            “              PROSCIA --------“ U Meccaneche

 

    

 

“                            “              REGINA--------“  La scaravèsce, la gogghjue

La pèiche, la chìmere, taveuàune, u tùrcke, la mbernarèdde, cardescèppe,

chèch’èffèusce, u quàccuarìdde,la cicchellìne, u rècchje tùeste

“                             “             RELLA---------“ Pàipe, barbanère, caresìdde,

fanòeve, giàngùrie, maqssèr’necòele, peppjine rèlle, u precèjne,ambasciùle

rembrèscke, salzìzze, sànde fafòette

“                             “              RIZZI ----------“   Pjite rìzze, u caresatàure,

la tagliène

“                              “             ROMANO-------“ u baràjse de l’aquedòette

“                              “             ROSSIELLO----“ U spazzèjne de vetòende

“                              “             RUBINI----------“ U chèpe stànziaune

“                              “             RUBOLINO------“ U seceliène

“                              “              RUTIGLIANO---“ La bella marì, u remmete,

Benedìtt’è ffàtte u cìcce, serafìne la bella marì, u marmorìste

 

“                              “              SABATINO -----“ Trabbàcche, mecciolànde

“                              “              SABINO ---------“ Giàcheme di mmàste

“                              “              Santacroce--------“  Fresckètte

“                              “              SARDONE----“  Nik Nik, i bianghesciàtèure

la bidèlle geròleme, u ngegnjire Sàrdone

“                               “              SAVINO -----“ Pesciùtte, la societè,u bròede

u canalàune, chìdde de feljippe, la tìgre, u tegròette, u cùerde, la reuèine,

nzaccasànde, mèlcòere, u chèpe uàrdie

“                            “                  SCAGLIONE------ I vettère

“                            “                  SCARABBAGGIO---“ U casellànde

“                                               SCAROLA ------“ Ciccìlle u zùppe, pestùele

u farmacjiste u sèjve, u ngegnjire Scaròele, fedèle, u facchejne. la cèdue,

 

giàcheme Scàroele, serrètte, trappenarèlle, sànda Lecèja vècchje,u Corpus Dòmen“                             “           

 

                                                   SCARPETTA-----“ U fendanjire

 “                             “                 SCELTA -----------“ U scettabbàne“                              “                                                 SCORCA --------“ Fresckètte, jannandònie

 

nzaccasàende, scròcche                                                                                        

 

                                                   SERAFINO-----“  Ceceràune,  è  58

“                              “                  SERVEDIO----“ Pagghiaràune, la pecòzze

Ciàmbe, u melòmene, pasciùrsce, u fìrre de petè, rosalèje

“                               “                 SFORZA-------“  Menelick

“                               “                 SICILIANO-----Racanèdde, u cheriùzze

“                               “                 SILECCHIA-----“Selècchje

“                               “                  SILVESTRI-------“ Peciònne, sèle ndàvue

“                               “                  SINISI ---------U varevjire giacchetèdde, u venettàjse

“                                “                 SIRAGO-----“ u cazzapète,la trettesèdde

“                                “                 SOLIMENO ------“ U napeletène

“                                 “                SOLLECITO-------“ Chèele, u scarpère

 

“                                  “                SIGNORILE---“ U zùppe de don aròenze 

 

Cicce pjisce

“                              “                     SPADAFINA----“ U vecceràune,u totèm

la ghiagghjoele, frechèjne, percenèdde,la mbanachène

“                               “                     SPANO----------“ Pecjicche, u biùcche,

geuànne andònie,caruandònie,u cenàrre, tàppa tàppa

“                                “                      SQUADRILLA----“ Flòriène

 

“                                “                      STALLONE -“ Cinde vizzie, pagliètte  

 

U squàrciaune, u cuène

“                                 “                     TARULLI --- Tarùdde, u Bambenìdde

 

Tonjine di ròbbe  

 

 

“                                  “                    TEDONE - LA capòcchje, u scemmerèute  

 

“                                  “                TERRONE—“ U veccerùedde,la vecceròdde

“                                   “                  TERZULLI—“ Uelettrecjiste

“                                    “                TETRO----“ Schedàsce, u lattere,u ferrère

“                                    “                 TOMANELLI—“ Farvidè, u cechjigne,

beschiglje, checa pesjidde

                                        “               TOMASICCHIO---“ Vitine u barèse

“                                      “                 TORTORELLA---“ U coccètte,la tavèrne

“                                       “                  TOTO-------“ U varevjire, u pettàure,

u cechète de uàrefece, u caffettjire, u casuère, u discete

“                                      “                   TRERROTOLI—“ Don blèmbìnie,

u zeppètte, vrazze cùerte

 

“                                       “          TRICARICO--“ U pendenjire, la rezzetèdde  

 

“                                        “ VALENZANO------“ La pagghjòneche, u rùespe,

 

U respetjidde, u padretèrne           

 

“                                         “  VALERIO ----------“ Cacapànne

“                                          “    VASCA-------------“ U casellànde

!                                           “    VERO ---------------“ Sabbellùcce, u falegnème

“                                            “  VIOLETTA-------------Zìp zìp

“                                              “  VIRGILIO -------------Remestjizzie

“                                              “   VITOLLA-------------“ Ze tònne

“                                               “   VITUCCI--------------“ Descetàune

“                                                “   VITULLI---------------Mandèjse, Cìue,

cavatìdde, la ceuème, la vellèine,

“                                                 “    VOLPE ---------------U scarpèere

 

“                                                 “  ZUCCARO—--------“ U ttùesche, zùcchere


(a cura di Giacomo D'Angelo)

Share
 

REDAZIONE ON LINE

Community Login

L'iscrizione è GRATUITA

TRA INSODDISFAZIONE ED INVENZIONE
di Alessandro Fariello
Sulle ali della Libertà

Grumonline.it